Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Việc học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2022)
Tác giả: Phạm Thị Ngọc .
Ngay từ thời kỳ đầu trong quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đã đặt đúng vai trò của giáo dục trong công cuộc đấu tranh đòi độc lập dân tộc cho nước nhà. Quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” được đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 14/01/1993, quan điểm này của Đảng đã phát triển thêm một bước về tư tưởng của Người về giáo dục.
Kỷ niệm Quốc khánh trên đất Pháp
Tác giả: Phạm Thị Ngọc .
Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố với toàn thể nhân loại về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tròn một năm sau ngày 2/9/1946, Người cũng có một bài diễn văn quan trọng kỷ niệm ngày quốc khánh ngay trên đất Pháp.
Hiệu quả bước đầu từ một mô hình tiêu biểu
Tác giả: Phạm Thị Ngọc .
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại Điện Bàn đã có nhiều mô hình được xây dựng và dần đi vào hiệu quả, một trong những mô hình đó chính là việc xây dựng vườn ươm Nông thôn mới tại xã Điện Quang.
Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng (Nhân kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1.8.1930-1.8.2022)
Tác giả: Phạm Thị Ngọc .
Trong quá trình hoạt động của mình, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng. 30 năm bôn ba ở nước ngoài cũng chính là quãng thời gian Người đi tìm hệ tư tưởng cho cách mạng Việt Nam, khơi dậy khát vọng độc lập dân tộc và quyết tâm đi theo chủ nghĩa Mác – Lê nin.
Tấm lòng của Bác đối với thương binh liệt sĩ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thị ủy (sưu tầm) .
Qua hai mẩu chuyện dưới đây, chúng ta thấy rất bình thường nhưng vô cùng sâu sắc, thể hiện phong cách sinh hoạt của Bác, là tấm gương, là cách Bác dạy bảo cán bộ được làm việc gần Bác một cách thiết thực nhất. Trong tình hình kinh tế và chính trị của dân ta bấy giờ, việc Bác sinh hoạt bình thường như cán bộ và nhân dân chứng tỏ Bác hiểu rất rõ, rất sát tình hình đời sống vật chất của nhân dân và cán bộ, đồng thời thể hiện tấm lòng chân thành của Bác, tấm lòng của một lãnh tụ muốn cùng đồng cam, chịu gian khổ với dân, chia sẻ nỗi đau với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước. Đó là tấm chân tình của một công dân Việt Nam. Bác đã vượt lên trên những tập quán thông thường về cách sống của một vị lãnh tụ; chính những tập quán, lề lối đó lại thường vô hình ngăn cách lãnh tụ với nhân dân, với thực tế đời sống của xã hội.
Các tin khác:
• Đảng bộ phường Điện An sinh hoạt chuyên đề Nâng cao văn hoá chính trị của cán bộ đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
• Chi bộ Đông KHương 2 Học tập và làm theo Bác từ nhận thức
• Lan tỏa mô hình học tập và làm theo Bác từ một chi bộ trường học
• Tuổi trẻ Vĩnh Điện với tháng thanh niên năm 2022
• Cho đi là còn mãi
• Học Bác từ các chuẩn mực đạo đức
• Tấm gương sáng trong giáo dục
• Tấm gương người cán bộ văn hóa mẫu mực
• Một lãnh đạo tận tụy, hết mình với công việc
• Một trái tim thiện nguyện

Tư liệu Hồ Chí Minh

 


VĂN BẢN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 55 items in 3 pages
21-KH/TU 13/04/2017 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
84-KH/TU 07/03/2017 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
16-HD/TGTU 17/02/2017 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về viết bảng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (kèm mẫu đăng ...
1998-CV/BTGTW 10/02/2017 Về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
12-HD/TGTU 08/12/2016 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về học tập chuyên đề toàn khóa 2016-2020 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
11-HD/TGTU 28/11/2016 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 18/10/2016 ...
19-HD/BTGTW 17/11/2016 Học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
18-HD/BTGTW 10/11/2016 Về tuyên truyền thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Không 02/11/2016 Chuyên đề Hồ Chí Minh toàn khóa 2016-2020
Không 18/10/2016 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2016
13-KH/TU 18/10/2016 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
51-KH/TU 14/09/2016 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
08-HD/BTGTW 19/08/2016 Một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ...
03-KH/TW 25/07/2016 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
05-CT/TW 15/05/2016 Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh