Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/11/2018 .Lượt xem: 1945 lượt.
Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Tải về: nghi-dinh-141-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-xu-phat-trong-kinh-doanh-da-cap.pdf