Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/11/2018 .Lượt xem: 1931 lượt.
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Tải về: ND 147 CP-sua-doi-nghi-dinh-ve-kinh-doanh-trong-linh-vuc-hang-hai.pdf