Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/01/2019 .Lượt xem: 1657 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Tải về: 623-2019-QD-UBND.signed.pdf
     kem_QD_623.xls