Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/03/2019 .Lượt xem: 2338 lượt.
Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Tải về: 167 nd-cp.pdf