Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/04/2019 .Lượt xem: 4049 lượt.
Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Tải về: 0313_ND_25_2019_sua_doi_ND_13_ve_an_toan_cong_trinh_dau_khi.PDF