Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/06/2019 .Lượt xem: 5570 lượt.
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Tải về: 1847.signed.pdf