1429 /UBND V/v xử lý đơn bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/08/2019 .Lượt xem: 2686 lượt.
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước (Đơn được UBND tỉnh chuyển theo Công văn số 3666/UBND-TD ngày 27/6/2019; Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển theo Công văn số 741-CV/BNCTU ngày 3/7/2019; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam chuyển theo Phiếu chuyển số 91/CSĐT-PC01 ngày 19/6/2019; Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chuyển theo Phiếu chuyển số 198/PC-BCA ngày 28/6/2019). Nội dung: Trình bày việc xử lý đơn của cơ quan chức năng liên quan đến việc ông Đào Xuân Vũ vi phạm hành lang giao thông đường bộ, gây hư hại nhà của bà nhưng đến nay các cơ quan vẫn không giải quyết. Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:
Download Công văn 1429  /UBND