Nội dung chi tiết

6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 16/08/2019 .Lượt xem: 1447 lượt. [In bài]
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thị xã Điện Bàn.
Download Quyết định 6966 /QĐ-UBND, File đính kèm, Thuyết minh BC
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Các tin cũ hơn:
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm