378 /TB-UBND Không thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Nở, trú tại khối phố Quảng Lăng 2 (nay là Quảng Lăng A), phường Điện Nam Trung
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 06/09/2019 .Lượt xem: 2622 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại của Bà Đặng Thị Nở, khối phố Quảng Lăng 2, (nay là Quảng Lăng A), phường Điện Nam Trung. Nội dung: Khiếu nại yêu cầu xem xét cho hộ bà được thu hồi 194,3m2 đất vườn, không thu hồi 60,7m2 đất ở (chỉ thu hồi đất vườn, không thu hồi đất ở) tại dự án đường ĐT607A (tức khiếu nại yêu cầu điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 4819/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thị xã). Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Báo cáo số 54/BC-TTTX ngày 25/6/2019 của Thanh tra thị xã, căn cứ Công văn số 3979/UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và các hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Download Thông báo số 378  /TB-UBND