V/v trả lời ông Phan Xuân Sơn, trú tại thôn Uất Lũy, xã Điện Minh
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 24/09/2019 .Lượt xem: 2824 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại của ông Phan Xuân Sơn, trú tại thôn Uất Lũy, xã Điện Minh. Nội dung: Không thống nhất Thông báo số 158/TB-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thị xã về kết luận của đồng chí Trần Úc tại buổi tiếp ông Phan Xuân Sơn ngày 14/3/2019; yêu cầu cắm mốc bàn giao đất theo Quyết định số 506/QĐ-UB ngày 10/5/2007 của UBND thị xã theo đúng ranh giới thửa đất ở mà ông đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (còn diện tích là do cấp và người có thẩm quyền đo đạc, không phải việc của ông). Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Phan Xuân Sơn và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Download Công văn số 1739 /UBND