509 /TB-UBND Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thuận, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 23/10/2019 .Lượt xem: 2514 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thuận, trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Nội dung khiếu nại theo đơn ghi ngày 28/5/2018 và theo buổi làm việc với Thanh tra thị xã ngày 26/6/2018: “Khiếu nại hành vi thu hồi đất của hộ gia đình bà Lê Thị Thuận không đúng pháp luật vì lý do không được sự đồng ý của bà Lê Thị Thanh Thúy - con của bà Thuận; yêu cầu trả lại diện tích 277,64m2 tại thửa đất số 515b, tờ bản đồ số 03 cho gia đình bà; ngày 09/5/2017, hộ gia đình bà đồng ý trả lại diện tích 138,36m2 đất, còn việc trả lại đất theo đơn ngày 26/6/2017 (diện tích 277,64m2) thì không được sự đồng ý của thành viên hộ gia đình là con gái bà”.
Download Thông báo số 509/TB-UBND