Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 05 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn .Ngày đăng: 31/05/2019 .Lượt xem: 1235 lượt. [In bài]
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 05 Năm 2019

1. “Điện Bàn vận động hiến 391 đơn vị máu”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201905/dien-ban-van-dong-hien-391-don-vi-mau-852837/ ( An Bình – Thanh Tâm)

2. “Giáo dục Điện Bàn và những trăn trở”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/giao-duc-dien-ban-va-nhung-tran-tro-853196/ ( Công Tú)

3. “Các trường học Điện Bàn trao học bổng cho học sinh Đông Giang”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/cac-truong-hoc-dien-ban-trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-dong-giang-855176/ ( An Bình – Thanh Tâm)

4. “Ưu tiên lắp đặt camera ở bậc mầm non”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/uu-tien-lap-dat-camera-o-bac-mam-non-853985/ ( Trieu Nhan – Phương Phương)

5. “Xổ thành công sán xơ mít dài 6m cho một bệnh nhân”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201905/xo-thanh-cong-san-xo-mit-dai-6m-cho-mot-benh-nhan-853372/ (ND-XH)

6. “Điện Bàn: Khám bệnh, tặng quà cho 1.000 người dân”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201905/dien-ban-kham-benh-tang-qua-cho-1000-nguoi-dan-856635/ ( Hồ Quân)

7.  “Sân chơi bổ ích cho thanh niên công nhân”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201905/san-choi-bo-ich-cho-thanh-nien-cong-nhan-854866/ ( Lê Diễm)

8. “Điện Bàn phát động Tháng công nhân”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201905/dien-ban-phat-dong-thang-cong-nhan-853015/ ( Huyền Chi)

9. “Tuổi trẻ Điện Bàn tổ chức nhiều hoạt động xã hội tại Nông Sơn, Hiệp Đức”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201905/tuoi-tre-dien-ban-to-chuc-nhieu-hoat-dong-xa-hoi-tai-nong-son-hiep-duc-854112/ ( Thành Nhân – Anh Đông)

10. “Chí bền của một nghệ nhân”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201905/chi-ben-cua-mot-nghe-nhan-852068/ ( Duy Hiển)

11. “Năng suất lúa đông xuân ở Điện Bàn đạt 62 tạ/ha”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201905/nang-suat-lua-dong-xuan-o-dien-ban-dat-62-taha-852533/ (Phạm Lộc)

12. “Bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201905/benh-dich-ta-heo-chau-phi-xuat-hien-tai-dien-ban-855681/ ( Văn Sự)

13. “Nhiều hợp tác xã ở Điện Bàn chưa quan tâm khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201905/nhieu-hop-tac-xa-o-dien-ban-chua-quan-tam-khau-che-bien-va-tieu-thu-san-pham-856634/ (Văn Sự)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 07 NĂM 2018
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm