Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn .Ngày đăng: 30/04/2019 .Lượt xem: 1586 lượt. [In bài]
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 05 Năm 2019

1. “Điện Bàn sôi nổi ngày hội đọc sách”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201904/dien-ban-soi-noi-ngay-hoi-doc-sach-850760/ ( Mỹ Linh - Thành Nhân )

2. “Đổi tên Trường THCS Điện Thắng Nam thành Trường THCS Thu Bồn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201904/doi-ten-truong-thcs-dien-thang-nam-thanh-truong-thcs-thu-bon-849964/ ( AN Bình – Thanh Tâm)

3. “Di dời Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) đến xã Điện Minh”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201904/di-doi-truong-thpt-nguyen-duy-hieu-dien-ban-den-xa-dien-minh-849601/ ( Khánh Linh)

4. “Điện Bàn, Đông Giang hoàn thành đại hội điểm Hội LHTN cấp xã”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201904/dien-ban-dong-giang-hoan-thanh-dai-hoi-diem-hoi-lhtn-cap-xa-849955/ ( Mỹ Linh)

5. “Tuổi trẻ Điện Ngọc thực hiện nhiều phần việc thiết thực”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201904/tuoi-tre-dien-ngoc-thuc-hien-nhieu-phan-viec-thiet-thuc-847617/ ( AN Bình – Thanh Tâm)

6. “Vụ khách hàng đòi bìa đỏ ở phường Điện Ngọc: Nhà phân phối đề xuất phương án tài chính”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/201904/vu-khach-hang-doi-bia-do-o-phuong-dien-ngoc-nha-phan-phoi-de-xuat-phuong-an-tai-chinh-846804/ (Trần Hữu)

7. “Dự án khu đô thị số 6 phường Điện Ngọc: Xử phạt 17,5 triệu đồng do thiếu thiết kế bản vẽ thi công”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201904/du-an-khu-do-thi-so-6-phuong-dien-ngoc-xu-phat-175-trieu-dong-do-thieu-thiet-ke-ban-ve-thi-cong-851658/ (H.Phúc)

8. “Dự án khu đô thị số 6 phường Điện Ngọc: Làm đúng quy hoạch chi tiết 1/500”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201904/du-an-khu-do-thi-so-6-phuong-dien-ngoc-lam-dung-quy-hoach-chi-tiet-1500-848359/ ( Hữu Phúc)

9. “Dự án khu đô thị số 6 phường Điện Ngọc: Chủ đầu tư lên tiếng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201904/du-an-khu-do-thi-so-6-phuong-dien-ngoc-chu-dau-tu-len-tieng-847988/ (Trần Hữu)

10. “Dự án khu đô thị số 6 phường Điện Ngọc: Yêu cầu dừng thi công”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201904/du-an-khu-do-thi-so-6-phuong-dien-ngoc-yeu-cau-dung-thi-cong-847859/ ( Trần Hữu)

11. “Bánh tráng Phú Triêm hướng đến OCOP”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201904/banh-trang-phu-triem-huong-den-ocop-846925/ (Mỹ Linh - Hồng Cường)

12.  “Cựu binh Lê Văn Nuôi làm kinh tế giỏi”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201904/cuu-binh-le-van-nuoi-lam-kinh-te-gioi-849950/ ( Hoàng Liên – Phương Phương)

13. “Đam mê làm rau thủy canh”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201904/dam-me-lam-rau-thuy-canh-850597/ (Hoàng Liên)

14.  “Nuối tiếc ngôi trường 60 năm tuổi Nguyễn Duy Hiệu”

https://tuoitre.vn/nuoi-tiec-ngoi-truong-60-nam-tuoi-20190421095537361.htm

15. “Quảng Nam đồng ý giữ lại ngôi trường 60 năm tuổi Nguyễn Duy Hiệu”

https://tuoitre.vn/quang-nam-dong-y-giu-lai-ngoi-truong-60-nam-tuoi-nguyen-duy-hieu-20190422171124727.htm?fbclid=IwAR12J1BtASis1Scmiwpl8o6jFd1Iu6avuV1ArGEpWG7P2xbxYmJMFeEaYtY  ( Thái Bá Dũng)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 05 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm