Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 03 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn . .Ngày đăng: 01/04/2019 .Lượt xem: 1263 lượt. [In bài]
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 03 Năm 2019

1. “Điện Bàn: Khám bệnh và tặng quà cho 2.100 người có hoàn cảnh khó khăn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201903/dien-ban-kham-benh-va-tang-qua-cho-2100-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-842228/ ( AN Bình – Thanh Tâm)

2. “Hơn 500 triệu đồng trao học bổng hiếu học”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201903/hon-500-trieu-dong-trao-hoc-bong-hieu-hoc-844662/ ( Ngọc Đức)

3.  “Khai giảng chương trình phổ cập bơi năm 2019 cho học sinh Điện Bàn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201903/khai-giang-chuong-trinh-pho-cap-boi-nam-2019-cho-hoc-sinh-dien-ban-846281/ ( AN Bình – Thanh Tâm)

4. “Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức: Nâng tầm điều trị bằng kỹ thuật hiện đại”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201903/benh-vien-da-khoa-vinh-duc-nang-tam-dieu-tri-bang-ky-thuat-hien-dai-845245/ ( Lê Quân – Gia Khang)

5. “Tuổi trẻ Điện Bàn tổ chức nhiều hoạt động mừng sinh nhật Đoàn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201903/tuoi-tre-dien-ban-to-chuc-nhieu-hoat-dong-mung-sinh-nhat-doan-844808/ ( An Bình – Thanh Tâm)

6. “Sinh viên Nhật Bản giao lưu với người dân xã Điện Phước”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201903/sinh-vien-nhat-ban-giao-luu-voi-nguoi-dan-xa-dien-phuoc-843468/ ( AN Bình – Thanh Tâm)

7. “Núi Thành, Điện Bàn: Khởi động Tháng thanh niên năm 2019”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201903/nui-thanh-dien-ban-khoi-dong-thang-thanh-nien-nam-2019-841810/ ( Mỹ Linh - Hồng Cường – Thanh Tâm)

8. “Xác lập liên kết trục đô thị”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/xac-lap-lien-ket-truc-do-thi-845531/ ( Quốc Tuấn)

9. “Khổ vì dự án dở dang”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/kho-vi-du-an-do-dang-843384/ ( Văn Sanh)

10. “Nâng cấp tuyến ĐT 608 Vĩnh Điện - Hội An: Quy mô đường cấp 3 đồng bằng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/nang-cap-tuyen-dt-608-vinh-dien-hoi-an-quy-mo-duong-cap-3-dong-bang-843198/ ( Hoàng Liên)

11. “ “Loạn" tin giả về đất đai

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/loan-tin-gia-ve-dat-dai-843182/ ( trần Hữu – Gia Khang)

12. “Cò đất tung tin thất thiệt, Điện Bàn đề nghị nhân dân thận trọng khi mua bán đất”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201903/co-dat-tung-tin-that-thiet-dien-ban-de-nghi-nhan-dan-than-trong-khi-mua-ban-dat-842976/ ( Thanh Thắng)

13. “Thanh tra các dự án của Công ty CP Bách Đạt An”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201903/thanh-tra-cac-du-an-cua-cong-ty-cp-bach-dat-an-845179/ ( Hoài An)

14. “Vụ chưa giao đất đã phân lô bán nền: Chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/vu-chua-giao-dat-da-phan-lo-ban-nen-chua-du-dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-842554/( Trần Hữu)

15. “Vụ khách hàng mua đất chưa giao sổ đỏ tại phường Điện Ngọc: Vẫn chưa ngã ngũ!”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201903/vu-khach-hang-mua-dat-chua-giao-so-do-tai-phuong-dien-ngoc-van-chua-nga-ngu-844185/ ( H.Phúc)

16. “Vụ khách hàng đòi bìa đỏ ở phường Điện Ngọc (Điện Bàn): "Cuộc chiến" pháp lý!”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/vu-khach-hang-doi-bia-do-o-phuong-dien-ngoc-dien-ban-cuoc-chien-phap-ly-844436/ ( Trần Hữu)

17. “Vụ khách hàng đòi bìa đỏ ở phường Điện Ngọc (Điện Bàn): Chủ đầu tư lên tiếng!”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/201903/vu-khach-hang-doi-bia-do-o-phuong-dien-ngoc-dien-ban-chu-dau-tu-len-tieng-844683/ ( Hữu Phúc

18. “Vụ khách hàng đòi bìa đỏ ở phường Điện Ngọc: Giải quyết phải đúng quy định pháp luật”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201903/vu-khach-hang-doi-bia-do-o-phuong-dien-ngoc-giai-quyet-phai-dung-quy-dinh-phap-luat-844901/ ( Hữu Phúc)

19.  “Vụ khách hàng đòi bìa đỏ ở phường Điện Ngọc (Điện Bàn): Chủ đầu tư đề xuất phương án giải quyết”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201903/vu-khach-hang-doi-bia-do-o-phuong-dien-ngoc-dien-ban-chu-dau-tu-de-xuat-phuong-an-giai-quyet-844834/ ( Trần Hữu)

20. “Sức sống của nghề nước mắm truyền thống”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201903/suc-song-cua-nghe-nuoc-mam-truyen-thong-843803/ (Khánh Linh)

21. “Lão nông tỷ phú ở Điện Thọ”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201903/lao-nong-ty-phu-o-dien-tho-845846/ (H.Liên – P.Phương)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 05 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2018
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2018
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm