Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn . .Ngày đăng: 01/02/2019 .Lượt xem: 1494 lượt. [In bài]
Điểm Tin Báo Chí Về Điện Bàn - Tháng 01 Năm 2019

1. “Đại Lộc, Điện Bàn tổng kết công tác xây dựng Đảng”

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/201901/dai-loc-dien-ban-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-835048/ ( Nhật Huy - Ngọc Đức)

2. “Điện Bàn: Đổi tên Trường THCS Điện Thắng Bắc thành Trường THCS Lê Trí Viễn”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201901/dien-ban-doi-ten-truong-thcs-dien-thang-bac-thanh-truong-thcs-le-tri-vien-835090/( An Bình – Thanh Tâm)

3. “Lo tết cho công nhân”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201901/lo-tet-cho-cong-nhan-836757/ ( Nhóm Tác giả)

4. “Hội LHTN Điện Bàn và Nam Giang dẫn đầu phong trào thi đua”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201901/hoi-lhtn-dien-ban-va-nam-giang-dan-dau-phong-trao-thi-dua-834534/ ( Mỹ Linh)

5. “Tuổi trẻ Điện Bàn về với địa chỉ đỏ”

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201901/tuoi-tre-dien-ban-ve-voi-dia-chi-do-834091/ I( An Bình – Thanh Tâm)

6. “Chưa được giao đất vẫn phân lô bán nền”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201901/chua-duoc-giao-dat-van-phan-lo-ban-nen-836053/ ( Nguyễn Trần)

7. “Hội Nông dân Điện Bàn dẫn đầu phong trào thi đua cụm đồng bằng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201901/hoi-nong-dan-dien-ban-dan-dau-phong-trao-thi-dua-cum-dong-bang-836239/ (Quốc Tuấn

8. “Xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị trung tâm động lực phía bắc Quảng Nam

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201901/xay-dung-dien-ban-tro-thanh-do-thi-trung-tam-dong-luc-phia-bac-quang-nam-837284/ ( Châu Nữ)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 02 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 03 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 05 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN- THÁNG 11 NĂM 2018
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm