Điện lực Điện Bàn hoàn thành tiếp nhận các Trạm biến áp từ hợp tác xã nông nghiệp Điện Hòa 3
Tác giả: Duy Phong .Ngày đăng: 13/11/2019 .Lượt xem: 1273 lượt.
Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam về việc tiếp nhận lưới điện hạ thế các hợp tác xã để bàn giao cho ngành điện quản lý. Tháng 10 năm 2019 Điện lực Điện Bàn đã chính thức tiếp nhận lưới điện do HTX nông nghiệp Điện Hòa 3 bàn giao. Khối lượng tiếp nhận gồm 04 Trạm biến áp (TBA): TBA Hà Tây, TBA Xóm Phường, TBA Đông Quang, TBA Xóm Bùng và 11,67 km đường dây hạ thế; trực tiếp bán lẻ đến 1104 khách hàng.

Thực hiện công tác tiếp nhận, Công ty Điện lực Quảng Nam, Điện lực Điện Bàn và HTX Điện Hòa 3 đã hoàn tất các thủ tục bàn giao, Điện lực Điện bàn phối hợp cùng với HTX Điện Hòa 3 tiến hành chốt chỉ số công tơ khách hàng sử dụng điện vào đầu tháng 10 năm 2019. Sau khi tiếp nhận Điện lực Điện Bàn đã tiến hành ngay các công tác quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định và đảm bảo.

Trong thời gian đến, để đảm bảo việc cung cấp điện cho các khách hàng thuộc khu vực này được nâng lên tốt hơn, Công ty Điện lực Quảng Nam - Điện lực Điện Bàn đã có kế hoạch cải tạo lưới điện, thay thế toàn bộ hệ thống công tơ cơ bằng hệ thống công tơ điện tử. Triển khai lắp đặt hệ thống RF-Spider - hệ thống thu thập dữ liệu công tơ hoàn toàn tự động - sẽ giúp Điện lực cũng như khách hàng sử dụng điện có thể giám sát và quản lý số liệu công tơ theo từng thời điểm trong ngày, giúp minh bạch hóa sản lượng mua bán điện.