Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
Tác giả: Phòng Văn hóa &Thông tin Điện Bàn .Ngày đăng: 02/12/2019 .Lượt xem: 1507 lượt. [In bài]
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019

1. “Quảng Nam: Bị tố cáo, Chánh thanh tra TX Điện Bàn điện thoại nhận họ hàng”

https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/quang-nam-bi-to-cao-chanh-thanh-tra-tx-dien-ban-dien-thoai-nhan-ho-hang-35457.html?fbclid=IwAR0k1WiPUBDL0SVAno2v3XsiCn6FOp0en6hR6Zddpgl8DvhO7pJTid4WJm0 ( N. Dương)

2. “ Điện Bàn chăm lo hạ tầng đô thị”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201911/dien-ban-cham-lo-ha-tang-do-thi-880269/ (Công Tú)

3. “Dự án du lịch ven biển Điện Bàn: Chậm do vướng mặt bằng”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201911/du-an-du-lich-ven-bien-dien-ban-cham-do-vuong-mat-bang-879632/ ( Vĩnh Lộc)

4. “Nuôi tằm công nghệ cao ở Điện Bàn: Nguồn giống chưa đảm bảo”

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/nuoi-tam-cong-nghe-cao-o-dien-ban-nguon-giong-chua-dam-bao-880243/ ( Triều Nhan)

5. “Vụ công nhân tử vong ở nhà máy bao bì Tấn Đạt: Không khởi tố vụ án hình sự”

http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201911/vu-cong-nhan-tu-vong-o-nha-may-bao-bi-tan-dat-khong-khoi-to-vu-an-hinh-su-879619/ (T.C)

8. “Những giáo viên Tổng phụ trách Đội lớn tuổi” của tác giả Mỹ Linh – Thanh Tâm

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201911/nhung-giao-vien-tong-phu-trach-doi-lon-tuoi-882402/

9.  “Nông dân vào vụ trồng cúc Tết” của tác giả Như Trang

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/nong-dan-vao-vu-trong-cuc-tet-883011/

10. “Sảm xuất gặp khó vì cầu trôi” của tác giả Nguyễn Điện Ngọc

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/san-xuat-gap-kho-vi-cau-troi-882312/

11.”Ưu tiên hạ tầng thủy lợi” của tác giả Văn Sự

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/uu-tien-ha-tang-thuy-loi-881662/

12. “Người dân khối phố Bình Ninh trồng rau an toàn” của tác giả Mỹ Linh – Thanh Tâm

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/nguoi-dan-khoi-pho-binh-ninh-trong-rau-an-toan-880436/

13. “ Nuôi tằm ở Điện Bàn nguồn giống chưa đảm bảo” của tác giả Triều Nhan

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201911/nuoi-tam-cong-nghe-cao-o-dien-ban-nguon-giong-chua-dam-bao-880243/

14. "Cú hích" mới từ khu đô thị Đất Quảng Riverside” của tác giả Văn Sanh

http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201911/cu-hich-moi-tu-khu-do-thi-dat-quang-riverside-882162/

15. “Lại phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke” của tác giả T.C

 http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201912/lai-phat-hien-hang-chuc-doi-tuong-su-dung-ma-tuy-trong-quan-karaoke-883902/

16. “Bắt quả tang đối tượng cạy cửa đột nhập nhà dân phường Điện Dương” của tác giả T.C

http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201911/bat-qua-tang-doi-tuong-cay-cua-dot-nhap-nha-dan-phuong-dien-duong-882467/

17. “ Công an Điện Bàn phá chuyên án ma túy” của tác giả Phan Thanh Hồng

http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trat-tu/201911/cong-an-dien-ban-pha-chuyen-an-ma-tuy-880948/
[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2022
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 02 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 03 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 04 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 05 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 06 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 7 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 09 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 10 NĂM 2019
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm