Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/04/2021 .Lượt xem: 2546 lượt.
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Tải về: NghiDinh100_2015_NĐ_CP.signed.pdf