Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/04/2021 .Lượt xem: 3955 lượt.
Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030
Tải về: QuyetDinh241_QD_TTg-signed.pdf