Đảng ủy phường Điện Nam Bắc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn phường
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 11/11/2021 .Lượt xem: 1116 lượt.
Sáng ngày 11/11/2021, Đảng ủy phường Điện Nam Bắc đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2021 cho các đảng viên trên địa bàn phường.

Dịp này, Đảng ủy phường có 04 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đàm Quang Trung TUV-Bí thư Đảng ủy phường đã trân trọng cám ơn, ghi nhận những hy sinh, cống hiến lớn lao trong suốt quá trình tham gia sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng; và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là lực lượng gương mẫu, nòng cốt ở từng cơ sở; kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng chúc các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này luôn sống vui – sống khỏe – sống có ích và mong các đồng chí tuổi cao trí càng cao sẽ là tấm gương sáng cho con cháu đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho đảng bộ../.