Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 12/01/2022 .Lượt xem: 482 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thị xã Điện Bàn.
Download Quyết định số 51/QĐ-UBND, Phụ lục kèm theo
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Các tin cũ hơn:
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm