Nội dung chi tiết

1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 25/01/2022 .Lượt xem: 477 lượt. [In bài]
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn
Download Quyết định số 1259b /QĐ-UBND, Biểu mẫu
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Các tin cũ hơn:
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
    
1   2  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm