Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cơ sở
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 02/03/2022 .Lượt xem: 748 lượt.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 136/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, ngày 01/3/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho UBND các xã, phường và lực lượng dân phòng trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Công tác tập huấn lần này giúp cho lực lượng Công an cơ sở tham mưu cho các cấp ủy, Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH đi vào nề nếp. Thông qua Hội nghị nhằm trang bị thêm cho lực lượng Công an xã, phường những kiến thức về PCCC, hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng lực lượng, từng cán bộ chiến sĩ trong công tác PCCC, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC tại địa bàn cơ sở, đặc biệt trong thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh./.