Nội dung chi tiết

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/03/2022 .Lượt xem: 2546 lượt. [In bài]
Xét Báo cáo số 23/BC-HĐTD ngày 08/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo kết quả điểm thi tuyển vòng 2 - thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 và nhận đơn phúc khảo, cụ thể như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2: 128 thí sinh;
2. Tổng số thí sinh dự thi vòng 2 trong ngày 05/3/2022: 122 thí sinh (06 thí sinh không làm thủ tục và dự thi);
3. Kết quả thi tuyển vòng 2, cụ thể như sau: (Có danh sách cụ thể kèm theo)
Tải về:  101-2022-TB-UBND.signed.pdf kem TB 101.PDF
4. Thời gian, địa điểm, lệ phí nhận đơn phúc khảo:
- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2022 đến 17 giờ ngày 23/3/2022.
- Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài (thí sinh nộp lệ phí phúc khảo cùng thời điểm nộp đơn phúc khảo).
Tải về: Mẫu don-xin-phuc-khao-bai-thi-cong-chuc.docx
Danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã Điện Bàn năm 2021 thị xã Điện Bàn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://dienban.quangnam.gov.vn mục Tuyển dụng, niêm yết tại Phòng Nội vụ thị xã, UBND các xã, phường có
chỉ tiêu tuyển dụng./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GDĐT thị xã Điện Bàn năm 2022
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn năm 2022 (lần 2)
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng Thị ủy Điện Bàn
Thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
12 /TB-BQL Tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã Điện Bàn
Thông báo kết quả thi vòng 1 - môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi tuyển công chức cấp xã vòng 1 – môn Kiến thức chung đối với thí sinh dự thi nhiễm Covid - 19 (Dương tính với Covid-19)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021.
Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức, hình thức thi tuyển vòng 1 - môn Kiến thức chung, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch lộ trình, thời gian thực hiện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn
Hướng dẫn tự ôn tập trực tuyến và sử dụng Phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Tin học và môn Kiến thức chung vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tại Thị xã Điện Bàn
Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
    
1   2   3   4  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm