Hội Cựu chiến binh xã Điện Quang tổ chức Đại hội lần thứ VIII.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 10/03/2022 .Lượt xem: 855 lượt.
Trong 2 ngày 9-10/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Điện Quang đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, có 64 đại biểu đại diện 210 cán bộ hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn xã về dự. Tham dự đại hội và phát biểu chỉ đạo có đ/c Nguyễn Phước Sáu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Điện Bàn.

   

   Nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội Cựu chiến binh xã Điện Quang được củng cố ngày càng vững mạnh và có bước phát triển về lượng và chất, trong nhiệm kỳ Hội đã xem xét kết nạp được 13 đ/c hội viên mới. Kết quả hàng năm, Hội CCB xã đạt tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, 100% Chi hội đạt trong sạch vững mạnh, hội viên CCB đạt Hội viên gương mẫu từ 98% trở lên. Hoạt động của hội ngày càng phong phú cả về tổ chức hoạt động và nội dung phong trào thiết thực hiệu quả đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đè ra. Chủ động tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sỏ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy củ Đảng, chính quyền, nhân dân ở địa phương. Đảy mạnh tiến độ giảm nghèo, động viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, vận động hội viên tự đóng góp vốn quay vòng hàng năm lên đến 300 triệu đồng trở lên cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình không tính lãi. Hộ khá giàu cao hơn nhiệm kỳ trước là 22 hộ đã tăng lên được 131 hộ, chiếm tỷ lệ 65% so với tổng số hội viên Cựu chiến binh.

          

   BCH Hội Cựu chiến binh xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hội cấp trên, thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động. Đặc biệt đã tập trung tổ chức phát động hội viên CCB tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, Xã Nông thôn mới nâng cao.

          Tại Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành khóa mới với 9 đồng chí và bầu cử Đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ đến.