Hội Cựu chiến binh phường Điện An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Tác giả: Viết Trung .Ngày đăng: 16/03/2022 .Lượt xem: 679 lượt.
Sáng ngày 15/03/2022, Hội Cựu chiến binh phường Điện An đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhằm tổng kết đánh giá công tác xây dựng Hội và phong trào CCB cơ sở 5 năm (2017-2022) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm đến (2022-2027).

   Trong 5 năm qua, Hội CCB phường Điện An luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực công tác thi đua “CCB gương mẫu) và các chương trình mục tiêu Quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và giáo dục thế hệ trẻ. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội đã sắp xếp ổn định tổ chức từ 12 Chi hội còn 7 Chi hội sinh hoạt theo địa bàn khối phố. Kết nạp được 22 hội viên nâng tổng số hội viên 247 Đ/c. Hiện nay, Hội có 52 hội viên nòng cốt các cấp.


   Trong công tác phối hợp, Hội đã tích cực thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương như mô hình (1+3) 1 CCB vận động 3 hộ gia đình liền kề, chấp hành tốt Chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật nhà nước và các hoạt động phong trào khác. Đối với phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững, trong 5 năm qua, Hội vận động qua nhiều kênh như vay vốn Ngân hàng chính sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho số hội viên khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế. Đến nay, Hội CCB phường không có hộ nghèo, hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ gần 70%.

         Tại Đại hội, Hội CCB phường đã bầu 11 đồng chí vào BCH và 9 đồng chí đi dự Đại hội CCB thị xã sắp đến. Đại hội cũng đã thông qua Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.