Thị uỷ Điện Bàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ; Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 13/04/2022 .Lượt xem: 827 lượt.
Sáng ngày 12.4, Thị uỷ Điện Bàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chín, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Tại thị xã Điện Bàn có các đồng chí Thị uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam đã công bố quyết định chuẩn y chức danh Phó bí thư Thị uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Trần Hải Vân, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ. Đồng chí Nguyễn Chín, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Hải Vân, đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh sự và là trọng trách lớn của đồng chí. Trên cương vị mới, đề nghị đồng chí Trần Hải Vân với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt công việc được giao.

                                       

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Hải Vân, PBT TT Thị uỷ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và tập thể Ban thường vụ thị uỷ, Ban chấp hàng đảng bộ thị xã; đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng thị xã Điện Bàn ngày càng phát triển.

Sau hội nghị này, Thị uỷ Điện Bàn cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.

Đồng chí Phan Minh Dũng, Bí thư Thị uỷ, đồng chí Trần Hải Vân, PBT TT Thị uỷ, đồng chí Trần Úc, PBT Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thị uỷ viên, Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc thị uỷ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã, lãnh đạo 20 xã, phường và các trường THPT trên địa bàn.

Trong quý 1 năm 2022, Thị ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ của Tỉnh ủy. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi dư luận xã hội và đời sống của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong Công tác tổ chức, cán bộ, Thị ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện quy trình bổ sung chức danh Bí thư Thị ủy và Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị, xã, phường theo yêu cầu nhiệm vụ gắn với làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp.

                                    

      Công tác phát triển đảng viên mới: Quý 1, đã kết nạp được 35 đảng viên; công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức: 10 đồng chí. Triển khai 02 đoàn kiểm tra việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc, việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế theo chỉ đạo của UBKT cấp trên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận giữa UBND thị xã và Ban dân vận Thị ủy theo quy chế đã ban hành, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách GPMB của Đảng, Nhà nước. Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến, tình hình trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chiến lược “5K + Văc xin + điều trị + công nghệ + ý thức Nhân dân”. Đến nay về cơ bản, thị xã đã ngăn chặn đà lây lan nhanh, không để dịch bệnh vào trạng thái “mất kiểm soát”, nhờ vậy đã góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2022.