Chi bộ Đông KHương 2 Học tập và làm theo Bác từ nhận thức
Tác giả: Trương Văn Anh .Ngày đăng: 18/05/2022 .Lượt xem: 495 lượt.
Thôn Đông Khương 2 xã Điện Phương, nằm ở phía Tây, cách trung tâm hành chính thị xã hơn 01 km, thôn có sô dân 424 hộ với 1.872 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn chủ yếu sinh sống bằng các nghề kinh doanh, thương mại và dịch vụ, còn lại là 30% sản xuất nông nghiệp (8,7 ha đất lúa và 04 ha đất màu). Trong những năm qua, từ Cấp ủy đến Ban Nhân dân thôn luôn luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống xã hội, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tham gia sản xuất và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đặc biệt chú trọng đến đời sống an sinh của người dân. Một trong những định hướng quan trọng đó là nêu cao tinh thần thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi được tham gia học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy xã tổ chức, chi ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thể hiện được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, mỗi đảng viên trong chi bộ đã viết cam kết thực hiện, thể hiện rõ nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên trong việc chấp hành Chỉ thị của Đảng. Theo đó, mỗi đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao luôn luôn cố gắng và khẳng định từng bước rõ nét hơn việc tự giác rèn luyện bản thân để không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, không “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), cấp ủy chi bộ đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cấp ủy và toàn thể Nhân dân trong thôn hiểu rõ về ý nghĩa chính trị của Di chúc Hồ Chí Minh, từ đó luôn học và làm theo Người trong công việc cũng như trong sinh hoạt. Mỗi đợt sinh hoạt chi bộ, cấp ủy cử một đảng viên kể một mẫu chuyện về Bác Hồ. Thông qua mỗi câu chuyện, cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần và hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tự soi, tự sửa mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Thôn có địa bàn rộng, dân cư đông, tình hình trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp và là một trong những “điểm nóng” của xã Điện Phương. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và Nhân dân, chi ủy chi bộ lấy vận động, thuyết phục là chính, việc vận động, thuyết phục luôn luôn kịp thời, không chỉ trong sinh hoạt nội bộ mà được thể hiện ngay trong đời sống xã hội người dân. Tiếp thu văn bản, Chỉ thị cấp trên, Chi ủy xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết để cùng Nhân dân xây dựng và phát triển địa phương bền vững. Vì vậy, từ một thôn “điểm nóng” giờ đây tình hình trật tự xã hội đã đi vào ổn định, tệ nạn xã hội ngày càng giảm, người dân có ý thức cao trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Chi ủy chi bộ xác định được rằng, học Bác phải đi từ nhận thức rồi mới bắt đầu hành động, vì vậy, đầu tư trang bị lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên là cách làm lâu dài, hiệu quả, để mỗi người, mỗi nhà đều học và làm theo Bác từ trong suy nghĩ cho đến việc làm nhằm mục đích phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Và những nỗ lực không ngừng của chi bộ đã được cấp trên ghi nhận và được đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền (từ 2017 đến 2020), là một trong những tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của thị xã.