Điện Quang khởi sắc nông thôn mới.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 18/05/2022 .Lượt xem: 1125 lượt.
Điện Quang mảnh đất địa đầu trong dáng hình đứa con phù sa Gò Nổi, trải qua bao thăng trầm vẫn kiên cường trong hai cuộc kháng chiến trụ vững và bước đi lên trong xu thế hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của thị xã Điện Bàn về chọn xã Điện Quang xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021. Xác định nhiệm vụ duy trì, giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí Xã nông thôn mới, xây dựng đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ xã Điện Quang đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, tập trung xây dựng thành công Xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Đồng thời, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan như: Quyết định củng cố Ban Quản lý cấp xã, Ban Phát triển cấp thôn, phân công, phân nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và đứng điểm từng thôn để thực hiện hỗ trợ và phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.


   Địa phương đã tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng những chủ trương , cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới

          Xây dựng Nông thôn mới là cuộc vận động lớn để phát triển Nông thôn một cách toàn diện; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao; nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo.nên sự vào cuộc cả hệ thống chính trị là quan trọng, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, công tác điều hành của UBND xã, các tổ chức đoàn thể gắn việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ xây dựng Xã nông thôn mới nâng cao như: Đoàn thanh niên với phong trào “lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi tre xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hội Nông dân với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với việc vận động nhân dân dân xây dựng các vùng chuyên canh, xóa vườn tạp. Hội Phụ nữ với phong trào “ 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào hội viên tham gia thu gom rác thải, phân loại rác thải bảo vệ môi trường và xây dựng tuyến đường hoa. Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, trực tiếp tham gia đội dân phòng. Mặt trận Tổ quốc xã gắn mô hình Khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, “Vườn ươm nông thôn mới”, “Camera An ninh”, vận động nhân dân di dời tường rào cổng ngõ, chỉnh trang Khu dân cư theo quy hoạch Nông thôn mới. Bên cạnh đó địa phương cũng đã tranh thủ các nguồn vốn từ các đề án của tỉnh, thị xã như đề án tầng hóa trường học, đề án giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, giao thông nông thôn cùng với nguồn đóng góp của nhân dân để hoàn thành một số tiêu chí quan trọng.

          Xác định giao thông, môi trường là bộ mặt của nông thôn, Đảng bộ đặt mục tiêu chỉnh trang Khu dân cư là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng các cấp, tập trung trước hết là vận động nhân dân di dời tường rào cổng ngõ, chỉnh trang giao thông theo quy hoạch và đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Điện Quang.

          Việc xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ rất khó khăn, vì vậy phải có sự thống nhất cao và quyết tâm cao trong Đảng bộ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chủ trương xây dựng xã Điện Quang thành công Xã Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Bám sát phương án, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên, về tận Khu dân cư để tuyên truyền vận động, giao trách nhiệm cụ thể cho Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của các tộc họ, bà con xa quê. Cũng với cách làm trong xây dựng Nông thôn mới, nhưng trong công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao cần tăng cường trách nhiệm cao hơn, quyết liệt hơn. Sau gần một năm triển khai thực hiện đến nay 6/6 thôn giữ vững, nâng cao chất lượng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu: đó là các thôn Phú Văn, Phú Đông, Tam Thạnh, Bảo An, Bến Đền và Xuân Kỳ. Năm 2022 có 3 thôn: Phú Văn, Bảo An, Bến Đền đăng ký xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Các nhóm tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao đã  hoàn thành.

          Những thành quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao là hết sức to lớn và rất đáng trân trọng, những kết quả đạt được đã đưa Điện Quang từ một xã thuần nông thu nhập thấp lên một xã cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội, tỷ trọng nông nghiệp chỉ chiếm chưa đầy 20% trong tổng thu nhập trên địa bàn, tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ còn 9% trên tổng lao động trong độ tuổi, đến cuối năm 2021 thu nhập bình quân/người/năm của xã đạt 52 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10 triệu đồng so với thu nhập tại thời điểm xét công nhận đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2014. Điện Quang không còn hộ nghèo, an sinh xã hội được giữ vững.

          Qua 7 năm triển khai thực hiện đã vận động nhân dân hiến trên 30.000 m2 đất, di dời 11.680 tường rào, cổng ngõ, di dời 12 môn quan từ đường. Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch trên địa bàn từ 3 m lên 5 m, với chiều dài gần 30 km. Chỉnh trang khu dân cư, xây dựng hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, trồng hoa trên các trục đường thôn, xóm. Đến nay toàn xã đã trồng trên 6.500 cây xanh bóng mát, xây dựng 2,3 km đường hoa và nhân dân tự trồng trên 7.500 cây bóng mát trên các tuyến đường tự quản.

          Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đều được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất của một xã Nông thôn mới nâng cao, và nhiều thành quả quan trọng khác trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa Xã hội, Quốc phòng An ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

          Những thành quả đã đạt được trong thời gian qua mà Đảng bộ và nhân dân Điện Quang đã nổ lực hết sức mình, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành mục tiêu đề ra, là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của các các tổ chức chính trị xã hội, huy động mọi nguồn lực xây dựng Nông thôn mới. Đảng bộ 10 năm liền là đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xã 10 năm liền đạt Xã văn hóa, Xã nông thôn mới.

          

   Với những kết quả trên, xã Điện Quang đã được UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định công nhận đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao năm 2021, tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 30/3/2022. Đạt được thành quả khả quan, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong Đảng và nhân dân. Từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp chương trình và các nguồn vốn khác, kết cấu hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh như hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện, trường, trạm y tế, các thiết chế văn hoá đảm bảo chuẩn theo quy định, bước đầu đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

          Trong thời gian đến, Đảng bộ và nhân dân xã Điện Quang sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức giữ gìn và nâng cao mức độ đạt các tiêu chí đã đạt, phấn đấu để xây dựng đạt chuẩn Xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.