31/TB-BQL Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 24/05/2022 .Lượt xem: 996 lượt.
Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.
Download Thông báo số 31/TB-BQL