Phường Điện Nam Bắc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sản xuất Vụ Hè Thu năm 2022.
Tác giả: Minh Hậu .Ngày đăng: 24/05/2022 .Lượt xem: 852 lượt.
Vụ Hè Thu năm 2022, phường Điện Nam Bắc có kế hoạch gieo sạ 179,52 ha lúa. Phấn đấu năng suất đạt 61 tạ/ha, sản lượng 880 tấn. Xác định đây là một trong 02 vụ mùa quan trọng của năm, UBND phường Điện Nam Bắc đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, quyết tâm giành thắng lợi vụ sản xuất này.

Cùng với chính quyền địa phương, nông dân trong toàn phường cũng tập trung vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị lúa giống, phân, thuốc... sẵn sàng cho vụ lúa Hè Thu. Theo lịch thời vụ, diện tích đại trà gieo sạ từ ngày 25/5/2022 và kết thúc vào ngày 10/6/2022. Cơ cấu giống BC 15, Hà phát 3, HT1, … để lúa trổ từ ngày 30/7 đến 5/8 và thu hoạch an toàn trước ngày 5/9/2022 để tránh mưa, lũ.


   Những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng nông dân vẫn tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào sản xuất vụ Hè Thu 2022. Hy vọng rằng, với những biện pháp triển khai đồng bộ cùng với sự chuẩn bị tích cực của nông dân ngay từ khâu làm đất, diệt chuột, lựa chọn nguồn giống… phường Điện Nam Bắc sẽ thực hiện thắng lợi vụ lúa Hè thu 2022./.