Điện Bàn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”
Tác giả: Nguyễn Phượng .Ngày đăng: 08/06/2022 .Lượt xem: 980 lượt.
Sáng ngày 03/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Điện Thọ, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể thị xã, đại diện lãnh đạo các xã, phường, Trưởng ban Văn hóa - Thông tin, cán bộ phụ trách công tác gia đình - trẻ em các xã, phường và đại diện Ban chủ nhiệm các CLB gia đình phát triển bền vững trên địa bàn thị xã đã đến tham dự buổi lễ.

Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022 thể hiện sự quan tâm kịp thời và sâu sắc đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã; thể hiện ý chí và hành động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.


   Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Phạm Văn Ba - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung tay phòng, chống bạo lực gia đình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức tốt các hoạt động này theo các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình,; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Sau buổi lễ phát động, đại diện lãnh đạo 20 xã phường trên địa bàn thị xã đã cùng nhau ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương.