Về việc hủy kết quả trúng tuyển và công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 15/06/2022 .Lượt xem: 1437 lượt.
Thông báo Về việc hủy kết quả trúng tuyển và công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tải file Thông báo số 254/TB-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã Điện Bàn; Danh sách kèm theo
File đính kèm: Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh; Danh sách kèm theo