Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 16/06/2022 .Lượt xem: 938 lượt.
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tải file Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 ; Quy chế đính kèm Quyết định