Về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Trường học thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 17/06/2022 .Lượt xem: 887 lượt.
Về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Trường học thuộc UBND thị xã Điện Bàn
Tải file Thông báo số 258/TB-UBND ngày 17/6/2022 của UBND thị xã