V/v tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 24/06/2022 .Lượt xem: 915 lượt.
V/v tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa
Tải file Thông báo số 266/TB-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thị xã