Hội đồng nhân dân xã Điện Minh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5.
Tác giả: Văn Nhờ .Ngày đăng: 01/07/2022 .Lượt xem: 473 lượt.
Sáng ngày 30/6/2022, Hội đồng nhân dân xã Điện Minh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Đến dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể và 27 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 04. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị nền kinh tế đạt 221,562 tỷ, đạt 67,44% kế hoạch, tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 73,46 tỷ đồng, đạt 70,25%, nông nghiệp đạt 40,788 tỷ đồng, đạt 58,9%, công nghiệp xây dựng đạt 107,314 tỷ đạt 69,36%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đảng bộ. Tài chính ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 9.751 tỷ đồng, đạt 73,59% kế hoạch Nghị quyết HĐND, đạt 122,77% so với chỉ tiêu thị xã giao. Công tác xây dựng cơ bản, phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. Thường trực HĐND xã cũng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 05. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng chính quyền. Kỳ họp cũng đã thông qua 20 Nghị quyết. Phát huy kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân xã cùng với địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.