Điện Quang tổ chức Toạ đàm công tác xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Mi Ni .Ngày đăng: 12/07/2022 .Lượt xem: 952 lượt.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Điện Quang vừa tổ chức Tọa đàm giải pháp về giữ chuẩn và nâng chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Tham dự toạ đàm có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới thị xã, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Điện Quang.


   Qua 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Điện Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014 và 12/12 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, đồng thời có 6/6 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện trong đó tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; Công tác tuyên truyền vận động xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua; Tập trung vận động nguồn lực để thực hiện chương trình; Thực hiện điều chỉnh quy hoạch; Thực hiện đồng bộ các giải pháp về môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Thường xuyên đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng thành công xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2021 và xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.