Thông báo Tiếp nhận công chức cấp xã đến công tác tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Bùi Phước Tùng .Ngày đăng: 04/08/2022 .Lượt xem: 752 lượt.
Thông báo Tiếp nhận công chức cấp xã đến công tác tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tải file Thông báo tại đây.