Thông báo về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận tin, bài cộng tác trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn
Tác giả: BBT Cổng TTĐT thị xã .Ngày đăng: 08/08/2022 .Lượt xem: 704 lượt.
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã thông báo điều chỉnh địa chỉ email tiếp nhận tin, bài cộng tác như sau: banbientap.dienban@gmail.com
Tải về: TB_ThayDoiDiaChiEmail.signed.pdf