Hội Khuyến học phường Điện Dương tổ chức Hội nghị củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tác giả: Thanh Cư .Ngày đăng: 11/08/2022 .Lượt xem: 598 lượt.
Sáng ngày 11/8/2022, Hội Khuyến học phường Điện Dương đã tổ chức Hội nghị củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2021 – 2022. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Đình Chiến - PCT Hội Khuyến học thị xã Điện Bàn; các đồng chí lãnh đạo địa phương; trưởng ban ngành, đoàn thể, Bí thư, Khối trưởng 10 khối khố, UV.BCH Hội Khuyến học khoá IV 2013 – 2018 kéo dài.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học phường đã phát triển tổ chức hội và hội viên đến nay đã có 14 Chi hội, 56 Ban Khuyến học khuyến tài với trên 600 hội viên. Số tộc họ có phong trào khuyến học khuyến tài như: Tộc Lê Công, Lê Tấn (Tân Khai), Nguyễn Văn (Hà My Trung), Phạm Quang (Hà My Đông B), Đinh Văn (Hà My Đông A), Nguyễn Văn (Hà Quảng), Đàm Trần (Hà Quảng), Trần Văn (Hà My Trung). Huy động quỹ hội được 3.055 triệu đồng. Trong đó, cấp phường 25 triệu đồng, các Ban khuyến học 1.950 triệu đồng, các cơ sở giáo dục 750 triệu đồng, các mạnh thường quân và quỹ khuyến học khác 330 triệu đồng.


   Dịp này Hội Khuyến học phường cũng đã củng cố, kiện toàn UV.BCH Hội gồm 27 đồng chí. Đ/c Phạm Quang Tứ được hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch, Đ/c Nguyễn Khả - PCT Hội Khuyến học phường Điện Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026.