Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/08/2022 .Lượt xem: 241 lượt.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn. (Kèm theo 7 biểu và thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã Điện Bàn).
Tải về: 
7888-2022-QD-UBND.signed.signed.pdf 230b-2022-BC-UBND.signed.signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 96).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 97).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 98).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 99).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 100).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 101).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 102 ).signed.pdf