Điện Bàn, Hội nghị chuyên đề xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025.
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 15/09/2022 .Lượt xem: 596 lượt.
Chiều ngày 14/9, Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2021, chủ trương, định hướng, giải pháp về xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Dự hội nghị có ông Ngô Tấn - PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; Ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư TT Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; bà Trần Thị Hà – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã.

Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế thị xã chủ trì hội nghị.


   Trải qua 10 năm xây dựng Nông thôn mới, thị xã Điện Bàn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2015, được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2021, toàn thị xã có 44/63 thôn/8 xã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Điện Quang được UBND tỉnh công nhận xã Nông thôn mới nâng cao. Tổng nguồn vốn được huy động luỹ kế cuối năm 2021 cho xây dựng NTM thị xã là trên 2.773 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2021, mục tiêu, giải pháp xây dựng Nông thôn mới thị xã đến năm 2025. Cụ thể phấn đấu 100% xã đạt chuẩn và duy trì xã nông thôn mới; xây dựng 7/8 xã Nông thôn mới nâng cao; 8/8 xã thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu, 100% thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu…