Điện Hồng sơ kết công tác Mặt trận quý 3 năm 2022
Tác giả: Thúy Liễu .Ngày đăng: 18/10/2022 .Lượt xem: 165 lượt.
Vừa qua, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã Điện Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý 3 năm 2022. Đến dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND trưởng ban công tác Mặt trận 13 KDC.Tại hội nghị UBMTTQVN xã báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận 3 tháng cuối năm 2022, triển khai kế hoạch tổ chức ngày Hội đại đoàn kết (18/11) năm 2022.


9 tháng đầu năm, MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng các Cuộc vận độngcác phong trào thi đua yêu nước;. Các hoạt động chăm lo cho hộ cận nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn được quan tâm, Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tiếp tục được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai sâu rộng; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã thường xuyên, liên tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Trong đó đã phân công cụ thể từng lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 9 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 9 công trình; Hòa giải 7/7 (đạt 98%); Phối hợp giám sát các lĩnh vực khác như quản lý đất đai; thực hiện quy chế dân chủ; Trong 9 tháng đầu năm, vận động QVNN được hơn 10 triệu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ sửa 01 nhà ĐĐK trị giá 20 triệu đồng...

Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo đảng ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng qua đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đổi mới; Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19; Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, tăng cường hoạt động giám sát, phát huy vài trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phối hợp tổ chức thực hiện đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; Chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư; Tăng cường công tác đổi mới phương thức hoạt động MTTQ và các đoàn thể đảm bảo hiệu quả .