Điện Hồng tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022
Tác giả: Thúy Liễu .Ngày đăng: 30/11/2022 .Lượt xem: 218 lượt.
Sáng ngày 29/11/2022, UBND xã Điện Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nhiệp năm 2023.

Đến dự có đ/c Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thị xã; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN, các ban ngành, Hội đoàn thể xã, đại biểu Ban nhân dân 13 thôn , 02 HTX và Tổ dịch vụ Nông nghiệp 3.

Năm 2022, ngành nông nghiệp xã Điện Hồng đạt kết quả khá toàn diện, vượt các chỉ tiêu đề ra,  tổng giá trị sản xuất ước đạt 184,8 tỷ đồng, đạt 103,4% so với KH năm. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm 2.352,5 ha, đạt 95,28 % KH năm. Tổng diện tích cây lương thực có hạt 1.694 ha, đạt tổng sản lượng 9.663 tấn đạt 94,53% KH năm. (Trong đó sản lượng lúa cả năm là 9.958 tấn, đạt 94,26% KH năm, tổng diện tích ngô cả năm 310 ha đạt 103,33% KH năm, sản lượng ngô 1,705 tấn, đạt 98,55% so với năm 2021, đạt 95,79% KH năm. Ngành chăn nuôi có bước phát triển đáng kể.

          

   Hội nghị đã đánh giá sát đúng về những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, nêu khá cụ thể về những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo sản xuất năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thị xã và lãnh đạo Đảng ủy xã đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương với những khó khăn về thiên tai, thời tiết, dịch bệnh xuất hiện trên cây trồng và con vật nuôi, quyết tâm giành thắng lợi trọn vẹn trong năm sản xuất nông nghiệp 2022. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Ban Nông nghiệp xã và các HTX có kế hoạch và vận động nhân dân làm đất sớm, bón vôi, tiến hành dọn vệ sinh, xử lý đồng ruộng kết hợp tổ chức ra quân diệt chuột bằng nhiều biện pháp, triển khai kế hoạch sản xuất, kế hoạch chuyển đổi cây trồng, chống dịch bệnh, tu sửa hệ thống kênh mương để đảm bảo sản xuất, nuôi trồng.

Cũng tại hội nghị, UBND xã đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự thành công của công tác sản xuất nông nghiệp xã nhà trong năm 2022.