Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Tác giả: Nguyễn Hữu .Ngày đăng: 18/01/2023 .Lượt xem: 138 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị xã Điện Bàn)
Tải văn bản tại đây:
Quyết định số 362/QĐ-UBND
Phụ lục kèm theo Quyết định số 362/QĐ-UBND
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm