Nội dung chi tiết

Quy hoạch Giao thông Vận tải giao đoạn 2006-2015 để lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
Tác giả: UBND huyện Điện Bàn .Ngày đăng: 10/11/2010 .Lượt xem: 8065 lượt. [In bài]
Công văn lập kế hoạch sử dụng đất ( của Phòng Công Thương) - Bản thống kê đương quy hoạch GTVT Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện, xã thôn.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tin Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn
Bản đồ quy hoạch phát triển đô thị Điện Bàn
Tình hình kinh tế -xã hội năm 2012 và nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013
Tình hình kinh tế -xã hội năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014
Thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đã được Hội đồng thẩm định của Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm