Nội dung chi tiết

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất CCN Trảng Nhật
Tác giả: Trần Thị Hoàng Vi .Ngày đăng: 04/10/2013 .Lượt xem: 9498 lượt. [In bài]
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất CCN Trảng Nhật

Đã Phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Trảng Nhật I trên địa bàn 2 xã Điện Thắng Trung - Điện Thắng Nam huyện Điện Bàn do Trung tâm phát triển Cụm công nhiệp và Du lịch  huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư.

          Nội dung quy hoạch :

   1) Phạm vi, ranh giới quy hoạch:

          - Phía Đông : Giáp đường đất và khu dân cư.

          - Phía Nam  : Giáp đất nông nghiệp.

          - Phía Tây    : Giáp đường giao thông( ĐH: Thắng – Hoà - Thọ).

          - Phía Bắc    : Giáp đường đất.

 2) Quy hoạch chi tiết sử dụng đất :

          Tổng diện tích đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất Cụm công nghiệp –Trảng Nhật I là: 251.147,0 m2 gồm các diện tích sau: Trong đó đất Công nghiệp: 151.943,9( m2)

3. Phân khu chức năng và sử dụng đất công nghiệp bao gôm:

Thành phần

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Số lô

DT. đã sử dụng (m2)

DT. còn lại (m2)

- Đất công nghiệp SX:

+ Công nghiệp SX hàng tiêu dùng;

+ Công nghiệp chế biến nông lâm thực phẩm;

+ Công nghiệp gia công chế biến hàng XK;

+ Các loại hình công nghiệp SX khác ít gây ô nhiễm môi trường.

CN1

35.516,5

1

23918,2

11598,3

CN2

25.894,7

1

0

25.894,7

CN3

33.651,3

1

0

33.651,3

CN4

17.991,2

1

17.991,2

0

CN5

2.906,0

1

2.906,0

0

CN6

7.180,2

1

7.180,2

0

CN7

7.222,4

1

7.222,4

0

CN8

6.518,4

1

6.518,4

0

CN9

15.063,2

1

15.063,2

0

TỔNG CỘNG

151.943,9

9

80799,6

71144,3

Download bản vẽ CCN Trảng Nhật
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện Bàn đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất, các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện.
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP NAM DƯƠNG
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG TÍN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU
Trung tâm Phát triển Khu, Cụm CN&TM, DV thành phố Tam Kỳ trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV huyện Điện Bàn
Kêu gọi đầu tư vào Cụm Công nghiệp Thương Tín, An Lưu và Cụm làng nghề TTCN&TCMN Đông Khương trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bản đồ Quy hoạch chi tiết CCN Trảng Nhật 1
Cụm công nghiệp-Dịch vụ An Lưu, xã Điện Nam Đông
Khu dân cư du lịch Cầu Hưng - Lai Nghi
Bản vẽ Cụm công nghiệp Cẩm Sơn
Thông tin về quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn.
Hướng dẫn tóm tắt quy trình thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm