Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN VỚI ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN”
Tác giả: UBND huyện Điện Bàn .Ngày đăng: 03/03/2014 .Lượt xem: 6238 lượt. [In bài]
Hội thảo nhằm tập hợp tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, có giá trị hiện thực cao; Đồng thời hình thành những nhóm giải pháp hữu hiệu để bổ sung, đóng góp vào quá trình phát triển huyện Điện Bàn trong tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; xây dựng Huyện Điện Bàn trở thành một đô thị lớn, có bản sắc riêng của khu vực Bắc Quảng Nam;


Xem bài Phỏng vấn tại đây 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN VỚI ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN”

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Hội thảo nhằm tập hợp tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, có giá trị hiện thực cao; Đồng thời hình thành những nhóm giải pháp hữu hiệu để bổ sung, đóng góp vào quá trình phát triển huyện Điện Bàn trong tất cả các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh; xây dựng Huyện Điện Bàn trở thành một đô thị lớn, có bản sắc riêng của khu vực Bắc Quảng Nam;
- Thông qua Hội thảo nhằm gắn kết “đô thị mới” Điện Bàn với “đô thị trẻ” Đà Nẵng và “đô thị cổ” Hội An, vừa kết hợp vừa bổ sung để cùng nhau phát triển, xứng tầm là trung tâm đô thị của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đầu năm 2014, huyện Điện Bàn đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại 4 và hiện nay Bộ Nội vụ đang làm thủ tục để trình Chính phủ công nhận Thị xã vào năm 2015);
- Thông qua Hội thảo nhằm bổ sung nhận thức của cán bộ, nhân dân huyện Điện Bàn về mục tiêu, giải pháp phát triển huyện Điện Bàn; tăng cường khả năng kết nối giữa chính quyền huyện Điện Bàn với các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu văn hóa – lịch sử, các nhà đầu tư... góp phần tạo dư luận tích cực để quảng bá thu hút đầu tư, viện trợ và hợp tác cùng phát triển.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn của những ý tưởng sáng tạo, có tính khả thi cao và tầm nhìn dài hạn về định hướng phát triển của huyện Điện Bàn trong tương lai, đồng thời phải có khả năng vận dụng, triển khai thích hợp ngay trong hoàn cảnh hiện tại.
- Giới thiệu các ý tưởng sáng tạo đến các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước quan tâm đầu tư hoặc tài trợ cho huyện Điện Bàn.
II. THÔNG TIN HỘI THẢO:
1. Tên hội thảo:
Hội thảo “Định hướng liên kết phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An”.
2. Thời gian: 01 ngày (Dự kiến thứ sáu, ngày 14/3/2014).
3. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Điện Bàn.
4. Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND Huyện Điện Bàn.
5. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung.
6. Cơ quan phối hợp: Hội Quy hoạch tỉnh Quảng Nam
7. Kinh phí thực hiện:
- Từ Đề án “Phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với vùng phụ cận”
- Tài trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp.
8. Chương trình của Hội thảo: Ngày 14 tháng 3 năm 2014
9. Thành phần, đại biểu mời tham dự: Dự kiến 130 đại biểu

TT

Thành phần

Số lượng

1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam:

- Đ/c Nguyễn Đức Hải – Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam.
- Đ/c Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh Quảng Nam

5

2

Lãnh đạo các thành phố Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ và 16 huyện của tỉnh Quảng Nam.

19

3

Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan tỉnh Quảng Nam (VPUB, VPTU, VP ĐBQH, VP HĐNN, Sở VHTT&DL, Sở GTVT, Sở KHCN, Sở Ngoại vụ, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở TNMT, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BQL các KCN, Ban Xúc tiến Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, BQL PTĐTTM Điện Nam – Điện Ngọc)

19

4

Lãnh đạo Huyện Điện bàn:

- Ban Thường vụ huyện ủy.
- Thường trực Hội đồng nhân dân.
- Các đồng chí PCT UBND Huyện.

10

5

Lãnh đạo các phòng ban liên quan huyện Điện Bàn

15

6

Các Viện Nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học trình bày giải pháp thực hiện ý tưởng và các chuyên gia phản biện:

- Ông Thân Đức Nam – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội.
- TS.KTS. Ngô Trung Hải - Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn, Bộ Xây dựng
- TS.KTS. Trương Văn Quảng-Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn, Bộ Xây dựng
- TS. KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Việt Nam.
- TS. Dương Đình Giám – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương.
- Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị
- TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TƯ
- TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả, Bộ NN&PTNT
- TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – Học viện Hành chính Quốc gia.
- PGS.TS Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT.
- Ông Phạm Long Trận – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT.
- PGS.TS Phạm Trung Lương - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu & phát triển du lịch.
- TS. Hồ Công Dũng - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Nội vụ tại miền Trung
- TS. Nguyễn Quang – Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên hiệp quốc UNHABITAT Việt Nam.
- TS. Trần Du Lịch - Trưởng Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng.
- PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
- PGT. TS Bùi Tất Thắng - Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, Bộ KH&ĐT.
-  TS. Vũ Thành Tự Anh -Chương trình Fulbright Việt Nam.
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Chương trình Fulbright Việt Nam.
- TS. Nguyễn Hiệp - Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- PGS.TS Bùi Quang Bình - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
- KTS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
- Ông Trần Phước Chính – guyên PCT UBND tp Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn.
- PGS.TS Trần Đăng Hòa - Đại học Nông Lâm Huế
- Ông Lê Văn Giảng, chủ tịch UBND TP Hội An
- GS.TS Nguyễn Kế Tuấn - Đại học Kinh tế Quốc dân.
- TS. Vũ Trọng Bình - Vụ Kinh tế địa phương, Ban Kinh tế Trung ương.
- TS. Trần Đại Nghĩa - Viện Chính sách, Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn.
- TS. Nguyễn Văn Hùng - Phó Viện trưởng Viện NCPT KTXH Đà Nẵng.
- TS. Trần Đức Anh Sơn - Phó Viện trưởng Viện NCPT KTXH Đà Nẵng.
- TS. Hoàng Văn Long -  Viện Nghiên cứu PT KT-XH Đà Nẵng
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III.
- TS. Trần Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh
- Nhà văn Nguyên Ngọc
- Nhà báo Trương Điện Thắng

35

7

Các tổ chức quốc tế:

- Văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (Tổ chức JICA).

- Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).
- Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam (WB)
- Văn phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB).
- Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI).
- Viện Kinh tế công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET).

6

8

Các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế có các ý tưởng tham gia Hội thảo

15

9

Các tổ chức tín dụng: Vietcombank, BIDV, VietinBank...

5

10

Cơ quan thông tấn báo chí

5

( Đối với đại biểu ở xa thì Ban Tổ chức Hội thảo sẽ lo kinh phí đi lại và ăn ở trong thời gian Hội thảo từ nguồn kinh phí tổ chức Hội thảo)

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung:
- Hoàn chỉnh bản dự thảo Kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội thảo, trình Lãnh đạo UBND huyện Điện Bàn phê duyệt.
- Chuẩn bị tài liệu hội thảo:
+ Làm đầu mối tổng hợp các tham luận, sáng kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.
+ Hoàn thành phát biểu khai mạc, báo cáo đề dẫn, kết luận, các báo cáo phục vụ Hội thảo.
+ Biên soạn in kỷ yếu phục vụ Hội thảo.
- Xây dựng kịch bản Hội thảo, trình Ban Tổ chức Hội thảo.
- Xây dựng market giấy mời, backdrop, phướn… trình lãnh đạo UBND huyện Điện Bàn duyệt ký.
- Phát hành giấy mời các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thảo theo danh sách đã được duyệt.
- Phối hợp với Văn phòng UBND huyện Điện Bàn xây dựng kịch bản và chủ trì công tác hậu cần, lễ tân phục vụ Hội thảo:
+ Xác nhận đại biểu đăng ký tham dự.
+ Chuẩn bị phương án đón tiếp, công tác hậu cần, phương tiện phục vụ đưa đón khách.
+ Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống, hoa, teabreak.
+ Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự và in biển tên đại biểu.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức hội thảo.
2. Văn phòng UBND huyện Điện Bàn và Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Trình lãnh đạo UBND huyện Điện Bàn thông qua Kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội thảo.
- Trình ký giấy mời đại biểu tham dự Hội thảo.
- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ, đi lại của các đại biểu.

Nơi nhận:
- TVHU, TTHĐND,TTUBND; ( để b/c)
- Các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan;
- TT TV và nghiên cứu PTMT;
- Lưu VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
 Lê Trí Thanh

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đoàn Công tác Liên ngành Trung ương kiểm tra các tiêu chí thành lập thị xã Điện Bàn
Giải pháp phát triển đô thị huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Xây dựng và phát triển một đô thị mới trên cơ sở dựa vào một đô thị hiện có - kinh nghiệp từ đô thị mới Phú Mỹ Hưng
BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM
Phát triển bền vững không gian đô thị huyện Điện Bàn trong mối quan hệ với vùng phụ cận
Phát triển đô thị Điện Bàn trong quá trình đô thị hóa và hợp tác liên kết đô thị
Nhận diện Đô thị Điện Bàn – Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển bền vững – Kết nối với hai đô thị hiện hữu Đà Nẵng – Hội An.
PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN HỘI THẢO
TỔNG QUAN HUYỆN ĐIỆN BÀN
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN VỚI ĐÀ NẴNG VÀ HỘI AN”
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm